QUANZHOU CITY TOPMAX STONE DEVELOPMENT CO.,LTD.


地址一:福建省南安市水頭鎮奎峰工業區(中閩石材城旁)        
電話:0086-595-26533888    0086-13505039998        
傳真:0086-595-26533999

地址二:福建省南安市石井鎮金雞山工業區(南石高速石井出口旁)        
電話:0086-595-26681555    0086-13505069998        
傳真:0086-595-26682555